"Hvad skal vi bruge Luther og reformationen til i dag?"

Torsdag d. 12. april 2018 kl. 19-21

Ved Mads Callesen, sognepræst, cand.theol., Preben Kjærulff, lektor i samfundsfag, cand.mag. og Mads Storgaard Jakobsen, lektor i historie, cand.mag.

Vi har i 2017 afsluttet det store reformationsår, hvor vi har fejret 500-års jubilæet for begyndelsen på reformationen i Europa. Dermed har vi afsluttet et markant jubilæum for en skelsættende begivenhed, hvis virkning på Europas religiøse, politiske og mentale landskab har været stærkt omdiskuteret, men hvis konsekvenser vi lever med i dag. Fem hundrede år er dog lang tid, så hvorfor skal vi egentlig i et moderne, næsten postprotestantisk og småsekulært samfund egentlig bekymre os om en kritisk munk og nogle støvede teser - som måske ikke engang blev slået op på slotskirkens dør. Foredragsholderne vil give forskellige bud på hvad vi kan og måske bør bruge Luther og reformationen til i dag ud fra historie-faglige, samfunds-videnskabelige og teologiske betragtninger. Efterfølgende vil der være mulighed for at diskutere spørgsmål fra publikum, men om der opnås enighed kan ikke afsløres her, for svaret på nogle af tilværelsens spørgsmål er jo som bekendt uransagelige.