Du er her: Fag A-F Dansk Danskfaget og AT     

Når danskfaget optræder i en AT-sammenhæng, kan man med fordel skelne mellem danskfagets metoder i forhold til danskfagets tre stofområder, dvs:

 • Det litterære stofområde
 • Det sproglige stofområde
 • Det mediemæssige stofområde
Hent en powerpoint med en beskrivelse af humaniora og danskfagets teori og metode HER.

Det litterære stofområde

De analysemetoder, som er knyttet til det litterære stofområde, udgør forskellige tilgange til at arbejde analytisk med skønlitterære tekster i danskfaget (fx. roman, drama, novellesamling, digtsamling, kortprosa m.fl.). Du finder en oversigt over de forskellige litterære analysemetoder i Johannes Fibiger & Gerd Lütken: "Litteraturens veje" ss. 14-31 (den sølvgrå udg.).

Det sproglige stofområde

Hvis du skal arbejde med sproglig analyse af fx. sagprosatekster (artikel, tale, kronik, essay m.fl.), skal du anvende de metoder, som er knyttet til det sproglige stofområde. Der findes ikke (endnu) ét opslagsværk, som har en samlet beskrivelse af de metoder, som er knyttet til det sproglige stofområde, men skulle man give en kort oversigt over det sproglige stofområdes metoder, vil den se således ud:
 • Argumentationsanalyse og retorisk analyse
 • Diskursanalyse
 • Sociolingvistisk/sprogsociologisk analysemetode
 • Tekstlingvistisk analysemetode
I bogkælderen har vil følgende titler, som vil kunne anvendes til det sproglige stofområde:
Kasper Lezuik Hansen: "Kort og godt om kognitive metaforer"
Ellen Holmboe: "Kort og godt om at argumentere for en holdning"
Peter Heller Lützen: "Det sproglige i dansk"
Jann Scheuer: "Kort og godt om sprogsociologisk samtaleanalyse"

Det mediemæssige stofområde

Det analytiske arbejde med sagprosatekster, reklamer, film, billeder og web hører under det mediemæssige stofområde. De forskellige medietyper analyseres ofte med brug af delelementer fra både det litterære og det sproglige stofområdes analysemetoder, men man kan dog overordnet skelne imellem:
 • Kommunikationsanalyse
 • Reklameanalyse
 • Billedanalyse
 • Tv- og filmanalyse
Du vil ofte skulle kombinere ovenstående metoder alt afhængig af dit fokus og dit analyseobjekt. Desuden findes der særlige teoretiske retninger og metoder indenfor de nævnte analysekategorier.

Teorier

Generelt må man sige, at det kan være vanskeligt at skelne mellem metode og teori i danskfaget. Vi kan naturligvis tale om litteraturteorier, diskursteorier, kommunikationsteorier og argumentationsteori, men de alle forbundet med en praksis (en metodeanvendelse), der gør det kunstigt at tale om teorien alene. Det er desuden værd at bemærke, at du kan opleve overlap imellem de tre stofområders analysemetoder alt afhængig af dit genstandsfelt/analyseobjekt - især når der er tale om analyseobjekter fra nyere tid, hvor en mediekonvergens og/eller remediering ofte gør sig gældende.
 
 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site
You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser